Jätkusuutlikkus

Jätkusuutliku arengu ehk säästva arengu all mõistetakse sihipärast arengut, mis parandab inimeste elukvaliteeti kooskõlas loodusvarade ja keskkonnaga. Saavutada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel, tagamaks täisväärtuslik ühiskond praeguste ja järeltulevate põlvede jaoks.

Energiatõhusus

Kasutame alates 2021 päikesepatareisid. Päikesepaneelid kui tulevikuenergia, aitavad kaasa loodussäästlikule elektrienergia tarbimisele.

Tootmisprotsess

Tootmisprotsessil kasutatava soojuskandja jääke nergia kasutame ära hoonete kütmisel, sooja tarbevee ja ventilatsiooni kalorifeeride soojusenergia vajaduseks.

Uued tehnoloogiad

Kasutame uusimat tehnoloogiat, oleme igapäevaselt kursis teaduslike arengutega toidu valdkonnas. Kasutame ära vadaku, mis on kõrge väärtusega juustu ja kohupiima tootmise kõrvalsaadus, milles on rikkalikult vitamiine, mineraalaineid, kasulikke baktereid.