Saarema DeliFood Osaühingu projekt

Saarema DeliFood Osaühingu projekt

Saarema DeliFood Osaühingu projekti „Aurugeneraatorite kaskaadlahenduse juurutamine energiatõhusa ressursikasutuse eesmärgil” läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ettevõtete ressursitõhususe programmi raames summas 125 000 €. Projekt on suunatud tootmises rakendatava soojusenergia optimeerimisele, katkestusteta tootmisprotsessi saavutamisele ning aurukasutustsüklis tekkiva jääkkondensaadi kasutusele võtmiseks. Lahenduse kasutuselevõtul väheneb aurutrassi pikkus ja seeläbi ka soojuskaod ning rõhukõikumised torustikus. Aurugeneraatorite kombineeritud kaskaadsüsteemi juurutamine võimaldab kasutada energia- ning veeressurssi märksa paindlikumalt ning väheneb vett pehmendavate kemikaalide rakendamise tarvidus.

Eesti maaelu arengukava

Eesti maaelu arengukava

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.1 abiga on soetatud järgmised seadmed: Kiletamisrobot E-Motion MB, kahveltõstuk Yale ja ph meeter Seven2Go.

Investeeringud tootmisseadmete ja toodangu kvaliteeti määravate seireseadmete ostmiseks ja rakendamiseks eesmärgiga suurendada ettevõtte tootmismahtu ja -efektiivsust. Kaasrahastatud MAK meetme 4.2.1 toetusvahenditest põllumajandustoodete töötlemiseks ning turustamiseks.

EAS projekt

EAS projekt

Perioodil 1.09.2016 kuni 31.01.2017 viiakse läbi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt „Jogurti kiudainetega rikastamine, säilivuse hindamine. Eesmärk: teaduslikult leida lahendused kiudainete (nt. inuliini) kasutamiseks jogurtites. Arendada metoodika kiudainete sisalduse määramiseks jogurtites. Eesmärk on jogurtile lisaväärtuse andmine.
Tulemus: kiudainetega-inuliiniga- rikastatud jogurt on välja töötatud ja kiidetud heaks Saaremaa DeliFood Oü poolt 28.12.2016.
Projekt sai tuge EAS-i innovatsiooniosakute toetusmeetmest.
Toetuse maksumus 3963,00 €

Saare toodete valmistamine

Saare toodete valmistamine

Saare toodete valmistamiseks kasutatakse vaid kvaliteetset ja ökoloogiliselt puhast Saaremaa farmidest kogutud piima. Ja kõik Saare tooted on toodetud Saaremaal, Kuressaare linnas.

Tehnoloogiad

Tehnoloogiad

Aastal 2012 kaasajastati kogu tootmine, kus on hetkel kasutuses ühed Eesti kõige moodsaima tehnoloogiaga tootmisliinid.

Algus

Algus

Eesti erakapitalil põhinev Saaremaa Delifood OÜ alustas oma tegevust 2001 aastal kohukeste tootmisega, kuid käesolevaks hetkeks oleme tublisti laienenud ning meie tootevalikus on juba seitse erinevat tootesegmenti…