About

2022
Saare toodete valmistamine

Saare toodete valmistamine

Saare toodete valmistamiseks kasutatakse vaid kvaliteetset ja ökoloogiliselt puhast Saaremaa farmidest kogutud piima. Ja kõik Saare tooted on toodetud Saaremaal, Kuressaare linnas.

Investeeringud tootmisseadmete ja toodangu kvaliteeti määravate seireseadmete ostmiseks ja rakendamiseks eesmärgiga suurendada ettevõtte tootmismahtu ja -efektiivsust. Kaasrahastatud MAK meetme 4.2.1 toetusvahenditest põllumajandustoodete töötlemiseks ning turustamiseks.

EAS projekt

EAS projekt

Perioodil 1.09.2016 kuni 31.01.2017 viiakse läbi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt „Jogurti kiudainetega rikastamine, säilivuse hindamine. Eesmärk: teaduslikult leida lahendused kiudainete (nt. inuliini) kasutamiseks jogurtites. Arendada metoodika kiudainete sisalduse määramiseks jogurtites. Eesmärk on jogurtile lisaväärtuse andmine.
Tulemus: kiudainetega-inuliiniga- rikastatud jogurt on välja töötatud ja kiidetud heaks Saaremaa DeliFood Oü poolt 28.12.2016.
Projekt sai tuge EAS-i innovatsiooniosakute toetusmeetmest.
Toetuse maksumus 3963,00 €

Eesti maaelu arengukava

Eesti maaelu arengukava

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.1 abiga on soetatud järgmised seadmed: Kiletamisrobot E-Motion MB, kahveltõstuk Yale ja ph meeter Seven2Go.

Tehnoloogiad

Tehnoloogiad

Aastal 2012 kaasajastati kogu tootmine, kus on hetkel kasutuses ühed Eesti kõige moodsaima tehnoloogiaga tootmisliinid.

Saarema DeliFood Osaühingu projekt

Saarema DeliFood Osaühingu projekt

Saarema DeliFood Osaühingu projekti „Aurugeneraatorite kaskaadlahenduse juurutamine energiatõhusa ressursikasutuse eesmärgil” läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ettevõtete ressursitõhususe programmi raames summas 125 000 €. Projekt on suunatud tootmises rakendatava soojusenergia optimeerimisele, katkestusteta tootmisprotsessi saavutamisele ning aurukasutustsüklis tekkiva jääkkondensaadi kasutusele võtmiseks. Lahenduse kasutuselevõtul väheneb aurutrassi pikkus ja seeläbi ka soojuskaod ning rõhukõikumised torustikus. Aurugeneraatorite kombineeritud kaskaadsüsteemi juurutamine võimaldab kasutada energia- ning veeressurssi märksa paindlikumalt ning väheneb vett pehmendavate kemikaalide rakendamise tarvidus.

The beginning

The beginning

Eesti erakapitalil põhinev Saaremaa Delifood OÜ alustas oma tegevust 2001 aastal kohukeste tootmisega, kuid käesolevaks hetkeks oleme tublisti laienenud ning meie tootevalikus on juba seitse erinevat tootesegmenti…

Mission and Vision

Our mission

Our mission is to be a reliable, progressive company for our customers and partners, to constantly increase our shareholders’ satisfaction and to produce quality products.

Our vision

Many customers are looking for emotion in their food. This means emphasising the importance of local food, based on the region’s traditions, which is produced/prepared by a local producer. Another unique point is the opportunity to sell this local food elsewhere.

Values

Our main values

Reliability

We treat customers and partners with respect and trust. We keep our promises.

Quality

We guarantee the consistent quality of our products.

Diplomas

Certificate

International food safety management system certificate BRC

The company holds the international food safety management system certificate BRC grade AA in accordance with the standard ‘Global Standard for Food Safety Issue: 8 August 2018’.
The company complies with the requirements of the legislation of the Republic of Estonia, the European Union and the international standard ‘Global Standard for Food Safety Issue: 8 August 2018’.

In accordance with the food safety management system, employees must have sufficient knowledge of food hygiene, the objectives of the food safety system, documentation and compliance with the requirements of the standard.

Authentic Product

Authentic Saaremaa product

‘Authentic Saaremaa product’ is a regional label that confirms the product is made in Saaremaa. The label confirms that the products are: ‘Made in Saaremaa in a clean environment’. We carry on the tradition of food production that has become important to Saaremaa. We use and improve the Saaremaa authentic product label.

Food Safety and Quality Policy

The goal of Saaremaa DeliFood OÜ is to offer high-quality dairy products based on the company’s vision and mission, following established legislation and ensuring food safety throughout the production chain.

To follow the company’s food safety and quality policy:

we produce and offer safe, quality, authentic and legally regulated products;

we ensure customer satisfaction through our product development and improvement;

we provide customers with clear and comprehensible product information;

we ensure that our use of resources is sustainable;

we use technology that enables efficient and high-quality work;

we prevent potential hazards and correct issues throughout the process, from sourcing raw materials to distributing the finished product;

we ensure that our employees have the necessary competence to manufacture our products;

we provide the company’s employees with suitable tools and a safe working environment to ensure food safety;

we ensure that all staff are aware of the company’s food safety policy and that it is implemented and continuously improved;

we strive to minimise our ecological footprint in our work;

we ensure that the raw materials, packaging and equipment used for the production of products is inspected for product safety and that storage follows supplier requirements;

we follow the good manufacturing practice (GMP) at all stages of production and ensure that the requirements of the management system standard and legislation are met;

we are reliable partners to our customers and partners by delivering our products on time and in accordance with the standards;

we analyse and respond to our customers’ feedback and complaints about our products;

we educate our food safety group on the directives, legislation and documents of the European Union and others;

we are open to discuss anything regarding food safety in a broader sense with our partners – documents are presented during quality visits/audits;

we have a clear action plan to develop food quality culture.